สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

2019-05-20 16:03:43

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 18 พ.ค. 62,1830 พล.ท.ทวี เกิดสมบูรณ์ ที่ปรึกษา ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยนิมนต์พระปลัดศิจพรรณ รองเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดนิโรธสังฆาราม ณ ลานปฏิบัติธรรมเขาพระศรีฯ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปน.