สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : อบรมงานระเบียบสารบรรณ

2019-10-21 10:50:08

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 20 ต.ค. 62,1330 พ.อ.รักชาติ รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.(2) เป็นประธานการจัดอบรมระเบียบงานสารบรรณ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน.