สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

2019-07-19 08:59:01

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 16 ก.ค. 62,1830 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยนิมนต์ พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดเวฬุวัน ณ เขาพระศรีศากยมุณี ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปน.