สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : การสัมมนาด้านธุรการกำลังพล

2019-05-15 09:30:11

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 13 พ.ค. 62 เวลา 0900 พ.อ.รักชาติ รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.(3) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาด้านธุรการกำลังพล ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 พ.ค. 62 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา