สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : ประชุมประจำเดือน เม.ย. 62 ใน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

2019-04-27 09:05:36

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 25 เม.ย. 62 ,1000 ประชุมประจำเดือน เม.ย. 62 ใน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อประสานการปฏิบัติและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ณ ห้องประชุม 3 กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมี พ.อ.รักชาติ รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.(3) เป็นประธาน