สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติหน้าพื้นที่ จชต.

2019-01-22 16:15:57

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ